Контакти
Адрес: гр.Пловдив, ул."Съединение" 43
Тел.:
Моб.:
032 / 33 01 83
0884 136 984
E-mail: lik-pisanec@mail.bg

За Лабораторно Изпитвателен Комплекс Писанец

Лаборатория Писанец

ЛИК “ПИСАНЕЦ“ предлага микробиологични и физикохимични изпитвания на храни, води и напитки с цел осигуряване на европейските изисквания за установяване на съответствие на продуктите.

В ЛИК “ПИСАНЕЦ“, сътрудниците изпълняват всички свои дейности съответно и отговорно, с високо качество, при спазване на поверителност, безпристрастност, независимост и компетентност, съгласно изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2006, Добрата Лабораторна Практика (GLP). Работи се с верифицирани стандартизирани методи за изпитване и с разработени от тях валидирани лабораторни методи, признати от Акредитационния Орган, гарантиращи необходимата точност и достоверност.
Поддържа се максимален брой от сравнителни материали, сертифицирни материали, сертифицирани щамове за доказване и сравняване на резултата от изпитване. Лабораторията участва в сравнителни изпитвания за доказване на пригодност с международни организации. Разполага със съвремена апаратура за изпълнение на дейностите, съгласно акредитационния обхват по изпитване на продукти и вземане на проби.

ЛИК “ПИСАНЕЦ“ Е АКРЕДИТИРАНА ДА ИЗВЪРШВА ИЗПИТВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ГРУПИ ПРОДУКТИ:

ЛИК “ПИСАНЕЦ“ Е АКРЕДИТИРАНА ДА ИЗВЪРШВА ПРОБОВЗЕМАНЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ГРУПИ ПРОДУКТИ:

 


Наши партньори: