Лабораторно Изпитвателен Комплекс ПИСАНЕЦ

ЛАБОРАТОРНO ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС "ПИСАНЕЦ" (ЛИК"ПИСАНЕЦ") е създаден през м. май 2012г.

АКРЕДИТИРА СЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИТВАНЕ НА ПРОДУКТИ И ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ/ ИЗВАДКИ ОТ ТЯХ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN ISO/IEC 17025:2006 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране".

 ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС "ПИСАНЕЦ", ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ № 100 ЛИ / 31.01.2019г ОТ ИА БСА, ВАЛИДЕН ДО 22.12.2021г.


Резултати

Протоколът от изпитване може да се получи на място, чрез куриер или по пощата.

Прочети повече...
Лаборатория

ЛИК "ПИСАНЕЦ" предлага микробиологични и физикохимични анализи на храни, води и напитки с цел...

Прочети повече...
Апаратура

Апаратурата използвана в ЛИК "ПИСАНЕЦ" е на водещи фирми в отрасъла...

Прочети повече...
Обслужване

Ние искаме да имаме доволни клиенти - поради това качеството на нашите услуги е една от най-главните цели...

Прочети повече...
За Вашето удобство
Всички консумативи като стерилни торбички, стерилни тампони за отривки, стерилни абразивни гъби за каркаси се предоставят от ЛИК "Писанец''.
Вземането и транспортирането на пробите се извършва от ЛИК''Писанец''.
Контакти
Адрес: гр.Пловдив, ул."Съединение" 43
Тел.:
Моб.:
032 / 33 01 83
0884 136 984
E-mail: lik-pisanec@mail.bg

Наши партньори: